Αίτημα απαλλαγής ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ λόγω κορωνοϊού, από την Ένωση Ξενοδόχων Κω

Αίτημα απαλλαγής ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ λόγω κορωνοϊού, από την Ένωση Ξενοδόχων Κω

Διαβάστε την επιστολή της Ένωσης Ξενοδόχων Κω προς το Δήμαρχο Κω Θεοδόση Νικηταρά, με την οποία ζητάει την απαλλαγή δημοτικών τελών λόγω της πανδημίας του COVID-19.


Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Γνωρίζετε πως στο πλαίσιο εφαρμογής των κατ’ επειγόντων κυβερνητικών μέτρων για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας, τα ξενοδοχεία δωδεκάμηνης λειτουργίας στο νησί μας έχουν παύσει τη λειτουργία τους ενώ τα ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους μέχρι νεωτέρας. Εν αναμονή νέων μέτρων που θα επιτρέψουν τη σταδιακή επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, το σύνολο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έχει ήδη υποστεί ανυπολόγιστες ζημίες, ενώ η επαναλειτουργία τους, όποτε αυτή οριστεί, θα συνοδευτεί με σωρευμένες ζημίες και σημαντικά έξοδα για τη διασφάλιση και τήρηση των προτύπων υγειονομικής προστασίας των εγκαταστάσεών τους και κατ’ επέκταση την προστασία των εργαζομένων και επισκεπτών τους.  

Καθ’ όλο αυτό το διάστημα τα ξενοδοχεία του νησιού μας προβαίνουν ιδία πρωτοβουλία σε ενέργειες που λειτουργούν επ’ ωφελεία της τοπικής κοινωνίας αλλά και των μελλοντικών επισκεπτών του νησιού μας, παρά το γεγονός ότι οι ενέργειες αυτές στερούν έσοδα από τα ίδια τα ταμεία τους.

Κρίνουμε επιτακτική την ανάγκη για την άμεση συνδρομή της δημοτικής αρχής στην ελάφρυνση των βαρών που έχουν ήδη υποστεί τα ξενοδοχεία του τόπου μας. Η έμπρακτη συμβολή του Δήμου μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο μέσω λήψης τέτοιων ελαφρυντικών μέτρων, η λήψη των οποίων κρίνεται και απολύτως εύλογη καθόσον ουδεμία χρήση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων γίνεται προκειμένου να δύναται να αποδοθούν και να αναλογιστούν στις ξενοδοχειακής επιχειρήσεις τέτοια τέλη και επιβαρύνσεις.

Ήδη με την από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ - ΦΕΚ Α’ 68/ 20.03.2020) και ειδικότερα με τις παρ. (8) και (9) του Άρθρο 37 αυτής, παρέχεται η δυνατότητα τους Δήμους με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τους για απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους κατ’ εφαρμογή των κυβερνητικών μέτρων περιορισμού του κορωνοϊού από:

(α) τέλη αναλογούντα σε χρήση του παραχωρούμενου σε αυτές κοινόχρηστων χώρων για όσο διάστημα ισχύσουν οι εν λόγω περιορισμοί,

(β) από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για όσο χρονικό διάστημα ισχύσουν οι σχετικοί περιορισμοί.

Καλούμε λοιπόν τη δημοτική αρχή με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της

  1. Να απαλλάξει τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νησιού μας από (α) τέλη που αναλογούν σε χρήση παραχωρούμενων από το Δήμο κοινοχρήστων χώρων και (β) το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και μάλιστα αναδρομικά, για όσο χρονικό διάστημα οι περιορισμοί αυτοί βρίσκονται σε ισχύ.
  2. Να μειώσει τα ανωτέρω αναφερόμενα τέλη στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νησιού μας κατά ποσοστό ανάλογο με το ποσοστό μείωσης της maximum πληρότητας που θα επιβάλλει η κυβέρνηση, για το διάστημα από την έναρξη λειτουργίας των ξενοδοχείων  μέχρι τουλάχιστον 30.04.2021 . Αν δε η απαίτηση του κράτους για maximum πληρότητα επεκταθεί και στο 2021 τότε και ο δήμος να επεκτείνει τη μείωση ανάλογα. Αυτή την  απαίτηση μας τη θεωρούμε εύλογη λόγω του ότι τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζονται βάσει των τετραγωνικών μέτρων του κάθε ξενοδοχείου. Τη στιγμή λοιπόν που η κυβέρνηση μας υποχρεώνει να χρησιμοποιούμε λιγότερα τετραγωνικά μέτρα, είναι δίκαιο και ο Δήμος να μας χρεώσει την ανάλογη επιφάνεια.

Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος θα συμβάλλει στην σταδιακή και εν τοις πράγμασι ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας, για την οποία επιβάλλεται μία συλλογική και όχι μία μεμονωμένη – κλαδική προσπάθεια περιορισμού των ζημιών. Περιμένουμε ο Δήμος της Κω να φανεί αρωγός στις προσπάθειες μας και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε προκειμένου να μπορέσουμε συλλογικά να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και αυτή την πρωτόγνωρη κρίση.

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας στο ως άνω εύλογο και αναγκαίο υπό τις υπάρχουσες συνθήκες αίτημά μας.

Με τιμή,

Για το Δ.Σ της Ένωσης Ξενοδόχων Κω

Η Πρόεδρος                                                                     Η Γεν.Γραμματέας
Κωνσταντίνα Σβύνου                                                     Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου