Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου