Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου - Δείτε τα θέματα

“ Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου”

Διοικητικό Συμβούλιο : Νο 411

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον “Ενιαίο Κανονισμό Αρμοδιοτήτων και Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων”, σας καλούμε να προσέλθετε στις 23 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, στην αίθουσα “Γεώργιος Β. Καραγιάννης” στην έδρα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στη Ρόδο, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Ταυτόχρονα, σας ενημερώνουμε πως σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά τη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2019, αυτή θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20:30.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Ενημέρωση Προέδρου.
 2. Έγκριση Β! Τροποποίησης Προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου έτους 2019.
 3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου έτους 2018.
 4. Οικονομική ενίσχυση Σωματείων Δωδεκανήσου.
 5. Οικονομική ενίσχυση Ιδρύματος Υποτροφιών Δωδεκανήσου.
 6. Τέλη ΓΕΜΗ – διαδικασία βεβαίωσης από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.
 7. Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Ρόδου & Κω: Ενημέρωση και εξουσιοδότηση Διοικητικής Επιτροπής για τη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων υλοποίησης των έργων.
 8. Συζήτηση επί των εξελίξεων για το πιλοτικό πρόγραμμα Διαχείρισης Προορισμού για τη Ρόδο.
 9. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Η περίπτωση των θαλάσσιων σπορ.
 10. Καθεστώς επιστροφής ΦΠΑ για αγορές ταξιδιωτών εκτός Ε.Ε.
 11. Άσκηση υποψηφίων Δικηγόρων στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.
 12. Έγκριση Πινάκων Προακτέων Υπαλλήλων Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
 13. Έγκριση κατάστασης διαγραφών αχρεωστήτως βεβαιωθεισών συνδρομών Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
 14. Επικύρωση Πρακτικών Δ.Σ. 407/13-10-2018,   408/6-12-2018   και   409/24-1-2019.

 

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Πάππου