Ενημέρωση του Εμπορικού Συλλόγου Κω για το πρόγραμμα «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (OPEN MALL)

Ενημέρωση του Εμπορικού Συλλόγου Κω για το πρόγραμμα «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (OPEN MALL)

Ενημέρωση του Εμπορικού Συλλόγου Κω για το πρόγραμμα «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (OPEN MALL)

Επειδή πολλοί συνάδελφοι ρωτούν σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος  «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και της πρόταση του Δήμου Κω και του ΕΒΕΔ για λογαριασμό του Εμπορικού Συλλόγου Κω, σας ενημερώνουμε.   

Για το πρόγραμμα υπεβλήθησαν 82 προτάσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 128 εκατομμύρια  ευρώ περίπου. Ο προϋπολογισμός της Δράσης, ήταν 50 εκατομμύρια ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  έχει την δυνατότητα για αύξηση προϋπολογισμού και πάνω από το όριο των 50 εκ. που όριζε η Πρόσκληση, και σε σχετικές συζητήσεις με τα στελέχη του Υπουργείου στο διάστημα κατάρτισης της Πρόσκλησης είχε αναφερθεί το ενδεχόμενο αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού της Δράσης στο ύψος των 100 – 120 εκ. ευρώ, ανάλογα με το πλήθος και την ποιότητα των προτάσεων που τελικά θα υποβληθούν.

Στο Α΄ στάδιο  (Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης) το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ,  ζητούνται διευκρινίσεις και συμπληρωτικά στοιχεία από τους φορείς που υπέβαλλαν προτάσεις και απορρίπτονται  όσες δεν πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. (Σε κάποιους Δήμους έχουν σταλεί απορριπτικές αποφάσεις).

Στο  Β΄ στάδιο (Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων) γίνεται Αξιολόγηση με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια.                                                                                

Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους και εκδίδεται  ο προσωρινός πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων.

Ακολουθεί η Υποβολή και εξέταση τυχόν ενστάσεων ,  η  έκδοση οριστικού πίνακα κατάταξης και η Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξη.

Η διαδικασία υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί τέλη Μαΐου με μέσα Ιουνίου .     

Η  πρόταση επενδυτικού σχεδίου του ανοικτού εμπορικού κέντρου Κω «OPEN MALL» στην οποία συμμετέχουν 222 επιχειρήσεις θεωρούμε ότι πληροί όλες τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και ευελπιστούμε να ενταχθεί με υψηλή βαθμολογία.  

Η υλοποίηση της πρότασης θα αναβαθμίσει το Εμπορικό Κέντρο, με ηλεκτροφωτισμό νέας πράσινης  τεχνολογίας, Wi-Fi, σύστημα καθοδηγούμενης στάθμευσης, δωρεάν μεταφορά πελατών με ηλεκτρικό λεωφορείο, εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καινούργιες τέντες σκίαστρα και ανεμοφράκτες. Το σημαντικότερο όμως είναι η προβολή των καταστημάτων μέσα από ειδικό site με αντίστοιχη εφαρμογή για smartphones. Ουσιαστικά είναι το πρώτο μεγάλο βήμα για να περάσει η Κως στο κύκλο των “έξυπνων πόλεων”         

                                                      

Βρακιδης Πασχάλης

Πρόεδρος Εμπ. Συλλόγου Κω

Μέλος Διοι/κού Συμβουλίου ΕΒΕΔ

Manolis Xatziantoniou desk