Άδεια για εργασίες σε ξενοδοχείο στο Τιγκάκι

Άδεια για εργασίες σε ξενοδοχείο στο Τιγκάκι

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Κω χορήγησε άδεια δόμησης στην εταιρεία ΚΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΙΧΑΗΛ Ι.Κ.Ε. για την επέκταση υφιστάμενου ξενοδοχείου στην περιοχή Τιγκάκι.

Manolis Xatziantoniou desk