“80 θέσεις εργασίας, με 8μηνη σύμβαση, μέσα από το πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης στο Δήμο Κω.”

“80 θέσεις εργασίας, με 8μηνη σύμβαση, μέσα από το πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης στο Δήμο Κω.”

Υποβλήθηκε, ηλεκτρονικά, την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 στην ειδική πλατφόρμα που δημιούργησε για το πρόγραμμα το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η πρόταση του Δήμου Κω για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.

Ο Δήμος Κω συμμετέχει στο πρόγραμμα μαζί με 55 άλλους δήμους της χώρας και θα ενισχυθεί με 80 υπαλλήλους για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Οι νέοι υπάλληλοι θα απασχοληθούν στην καθαριότητα, στο πράσινο, σε υπηρεσίες και δομές του Δήμου, στα σχολεία αλλά και στο ΔΟΠΑΒΣ.

Η κατανομή, ανά ειδικότητα, σύμφωνα με την πρόταση του Δήμου Κω έχει ως εξής:

-8 ΔΕ διοικητικού / διοικητικού λογιστικού / λογιστικής / οικονομικού για διοικητική υποστήριξη υπηρεσιών και διευθύνσεων του Δήμου και των ΚΕΠ.

-1 ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων για δημοτικές βιβλιοθήκες.

-25 ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας για τον καθαρισμό οδών, αλσών, παραλιών και άλλων κοινόχρηστων χώρων.

-5 ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων και δημοτικών κτιρίων.

-1 ΤΕ πληροφορικής για την υποστήριξη υπηρεσιών πληροφορικής.

-17 ΥΕ εργατών πρασίνου για τον ευπρεπισμό οδών, αλσών, παραλιών και άλλων κοινόχρηστων χώρων.

-2 ΤΕ και 3 ΔΕ βοηθών βρεφονηπιοκόμων / κοινωνικών επιμελητών για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

-2 ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών για εργασίες συντήρησης και λοιπών υποδομών.

-1 ΔΕ οδηγός (με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας) για την υπηρεσία Πρασίνου.

-15 ΔΕ γενικών καθηκόντων σχολείων για την υποστήριξη σχολικών μονάδων.

Άνεργοι συμπατριώτες μας μπορούν με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, παρά τους χαμηλούς μισθούς που αυτό προσφέρει, να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, αποκτώντας παράλληλα νέες γνώσεις και δεξιότητες (ανάλογα με τα καθήκοντά τους) και να ενισχύσουν το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα καθοριστεί από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, ενώ θα υπάρξει ενημέρωση και ανακοίνωση από το Δήμο Κω με νεότερο Δελτίο Τύπου.

 

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

Manolis Xatziantoniou desk