50 προσλήψειςστην ΑΕΜΥ Α.Ε.: Σε 8 προ-αναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών

50 προσλήψειςστην ΑΕΜΥ Α.Ε.: Σε 8 προ-αναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών

Διαδικασία πρόσληψης, συνολικά 50 υπαλλήλων, προωθεί η Ανεξάρτητη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.).

Η ανακοίνωση του φορέα έγινε με δύο ξεχωριστές προκηρύξεις, οι οποίες αφορούν υπηρεσίες των ενδιαφερομένων στα προ-αναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών σε: Αμυγδαλέζα, Κόρινθο, Ορεστιάδα, Ξάνθη, Δράμα, Λέσβο, Κω και Ταύρο.

Με την πρώτη προκήρυξη -που αφορά προσωπικό ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης- ζητούνται:

 • ΠΕ Ιατροί Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγοι (10 θέσεις)
 • ΠΕ Ψυχίατροι (7 θέσεις)
 • ΠΕ Νοσηλευτές (14 θέσεις)
 • ΤΕ Εοισκέπτες Υγείας (5 θέσεις)

Με την δεύτερη προκήρυξη, προσλαμβάνονται διερμηνείς για να ενισχύσουν τις υπηρεσίες μετάφρασης. Συγκεκριμένα. προτιμούνται υποψήφιοι με γνώσεις στις εξής γλώσσες:

 • Αραβικά (2 θέσεις)
 • Παστούν (5 θέσεις)
 • Νταρί (2 θέσεις)
 • Φαρσί (4 θέσεις)
 • Ουρντού (2 θέσεις)

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην διεύθυνση του φορέα στο χρονικό διάστημα από 18 Ιουλίου έως και 27 Ιουλίου (ώρα 14.00 μ.μ).

Επισημαίνεται ότι, ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνονται:

 • η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ και
 • της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς

Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν και υποψηφιότητες ατόμων, των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες – συγκεκριμένα μέχρι και τις 29/08/2018, ώρα 14.00 –  ενώ αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Πατήστε στα επισυναπτόμενα αρχεία για να διαβάσετε ολόκληρες τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος (μαζί και οι αιτήσεις υποβολής): 

PDF icon35_aemy.pdf
application/pdf
PDF icon15_aemy.pdf
application/pdf
Manolis Xatziantoniou desk