Δείτε την απόφαση για την παράταση λειτουργίας των καταστημάτων από Δευτέρα έως και Σάββατο, στην Κω

Δείτε την απόφαση για την παράταση λειτουργίας των καταστημάτων από Δευτέρα έως και Σάββατο, στην Κω

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έλαβε αποφάσεις για το ωράριο των καταστημάτων σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, το οποίο θα ισχύει έως τις 31 Οκτωβρίου.

Για τα Δωδεκάνησα, εκτός της νήσου Κω, αποφασίστηκε η παράταση λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, για τις ημέρες από Δευτέρα έως και Σάββατο έως τις 24.00 μμ. ενώ για τις Κυριακές, το ωράριο των καταστημάτων, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση οικ. 350/22-12-2017 του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, ορίστηκε από τις 8.00 π.μ. έως τις 24.00 μ.μ.Κως

Για τη νήσο Κω, αποφασίστηκε η παράταση λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, για τις ημέρες από Δευτέρα έως και Σάββατο, έως τις 02.00 π.μ. ενώ τις Κυριακές, για τα καταστήματα όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση οικ. 350/22-12-2017 του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, το ωράριο παρατείνεται από τις 8.00 π.μ. έως 02.00 π.μ.Από τα παραπάνω εξαιρούνται και παραμένουν κλειστά:Tα καταστήματα λιανικού εμπορίου (Υπεραγορές) που εμπίπτουν στην διάταξη του άρθρου 10 παρ.1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει.