Συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Όλα τα ονόματα

Συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Όλα τα ονόματα

Συγκροτήθηκε με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ι. Δραγασάκη, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.

Στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα εξής:
“1. Συστήνεται στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου», βάσει του ορισμού εκπροσώπων των Επιμελητηρίων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως εξής:

Α. Από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου
Πάππου Ιωάννης του Γεωργίου,
Σκαλίδης Αρκάδιος του Ανδρέα,
Βρακίδης Πασχάλης του Ησαΐα,
Καλαθιανάκης Άγγελος του Γεωργίου.

Β. Από το Επιμελητήριο Κυκλάδων
Ρούσσος Ιωάννης του Πέτρου,
Ροσσολάτος Ισίδωρος του Ιωσήφ,
Βακονδίου Αλοισία-Άννα του Γεωργίου.
2. H πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ορισμού των εκπροσώπων όλων των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας και μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Επιμελητηρίου με τον μεγαλύτερο αριθμό μελών στην Περιφέρεια.