Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΚ για εργασίες που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στην οδό Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών, στην Λάμπη

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΚ για εργασίες που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στην οδό Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών, στην Λάμπη
ADVERTORIALS