Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου θα ηχήσουν οι σειρήνες σε όλη την χώρα για την άσκηση “Παρμενίων 21”

Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου θα ηχήσουν οι σειρήνες σε όλη την χώρα για την άσκηση “Παρμενίων 21”