Νέα προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Κω, αύριο Τετάρτη 21 Ιουλίου - Δείτε τις περιοχές

Νέα προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Κω, αύριο Τετάρτη 21 Ιουλίου - Δείτε τις περιοχές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 21-07-2021 ημέρα Τετάρτη από 08:00 έως 14:00 στην Περιοχή κατά μήκος της επαρχιακής Οδού από έξοδο Ζηπαριού έως και την στροφή για Μινιέρα καθώς και στο δρόμο της Μινιέρας από την επαρχιακή οδό έως το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Δ. Νικολάου,στο νησί της Κω.

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτεςδιακοπές ηλεκτρικού ρεύματοςστις 08:00και στις 14:00 στην Περιοχή κατά μήκος της επαρχιακής Οδού από έξοδο Ζηπαριού έως Σταυρού το Πέραμα και στο Πυλί, στο νησί της Κω.

 

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν.Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θαπραγματοποιηθείδιακοπήηλεκτρικού ρεύματος την21-07-2021 ημέρα Τετάρτηαπό 06:00 έως07:30στην ευρύτερη Περιοχή στο Τιγκάκι,στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν.Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω