Εντός 10 ημερών ξεκινάει το έργο «Σήμανση ΕΟΔ Κω-Κεφάλου & Κω-Αγ. Φωκάς Νήσου Κω»

Εντός 10 ημερών ξεκινάει το έργο «Σήμανση ΕΟΔ Κω-Κεφάλου & Κω-Αγ. Φωκάς Νήσου Κω»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι εντός 10 ημερών ξεκινάει το έργο «Σήμανση ΕΟΔ Κω-Κεφάλου & Κω-Αγ. Φωκάς Νήσου Κω» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Συγκεκριμένα οι εργασίες θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται στον οδικό άξονα Κως-Ψαλίδι-Αγ.Φωκάς.


Στα πλαίσια του παραπάνω έργου καλούνται οι κάτοχοι διαφημιστικών πινακίδων επί της Επαρχιακής οδού, που έχουν τοποθετήσει χωρίς άδεια και κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) διαφημιστικές πινακίδες, να μεριμνήσουν για την αφαίρεσή τους έως τις 22/01/2021.

Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παραπάνω πινακίδες θα απομακρυνθούν στα πλαίσια εκτέλεσης του παραπάνω έργου και θα καταστραφούν.

Τμήμα Εκτέλεσης Έργων
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου