Εφορία: «Κούρεμα» προστίμων έως 50% προβλέπει το σχέδιο νόμου με τις αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

Εφορία: «Κούρεμα» προστίμων έως 50% προβλέπει το σχέδιο νόμου με τις αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών
 
Προκόπης Χατζηνικολάου
kathimerini.gr

Τη μείωση των προστίμων από 25% έως 50% για όσους αποδεχθούν τις οφειλές που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο προβλέπει το σχέδιο νόμου με τις αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή. Στόχος είναι η άμεση είσπραξη των φόρων και των προστίμων που καταλόγισαν οι ελεγκτικές αρχές, καθώς και η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από πιθανές προσφυγές κατά του Δημοσίου.

Με βάση το σχέδιο νόμου η μείωση έως 50% των προστίμων θα γίνεται σε περίπτωση μη αμφισβήτησης της οφειλής που προκύπτει έπειτα από φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο, το ανώτατο ποσοστό θα «κερδίζουν» όσοι αποδεχθούν άμεσα το ποσό που τους καταλόγισε η εφορία. Ειδικότερα:

• Το πρόστιμο μειώνεται έως και 50% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου και υποβολή σχετικής δήλωσης μέχρι και 10 ημέρες μετά την κοινοποίηση από τους ελεγκτές του σχετικού φόρου που προκύπτει. Σήμερα ισχύει μείωση προστίμου κατά 40% για φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ, αν υποβληθεί η δήλωση προ της κοινοποίησης διορθωτικού προσδιορισμού και η συνολική οφειλή (κύριος φόρος, αναλογικό πρόστιμο και τόκοι) εξοφληθεί σε 30 ημέρες από την υποβολή της αρχικής εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής.

• Το πρόστιμο μειώνεται έως και 40% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου μετά την κοινοποίηση του φόρου, αλλά πριν από την προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).

• Το πρόστιμο μειώνεται έως και 30% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου προ της υποβολής προσφυγής σε αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.

• Το πρόστιμο μειώνεται έως και 25% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου προ της έναρξης συζήτησης ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου.

Μετά τη μείωση του προστίμου θα πρέπει το 25% της συνολικής οφειλής να καταβληθεί μέσα σε 3 ημέρες από την αποδοχή της σχετικής αίτησης που θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, η ενεργοποίηση της οποίας αναμένεται την 1η Οκτωβρίου 2024. Το υπόλοιπο της οφειλής πρέπει να εξοφληθεί σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις, μέσω της πάγιας ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών.

Οσοι ενδιαφέρονται και επιθυμούν να μειώσουν το πρόστιμο που τους έχει υποβληθεί θα πρέπει από τον Οκτώβριο του 2024 να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ την πρόθεσή τους. Οπως τονίζεται στο σχέδιο νόμου, «η δήλωση έχει ως συνέπεια την ανέκκλητη αποδοχή των αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου και της προσωρινής ή οριστικής πράξης προσδιορισμού φόρου ή της πράξης επιβολής προστίμου ή της απόφασης της ΔΕΔ. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης ή η μη εξόφληση στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής οδηγεί στην άρση των εκπτώσεων και επανέρχεται η αρχική οφειλή, δηλαδή πριν από τη μείωση του προστίμου.

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, η τελική διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή επεκτείνει το χρονικό όριο κατά 8 μήνες. Εάν και σ’ αυτό το διάστημα δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, μπαίνει στο αρχείο.

Συγκεκριμένα, η διάρκεια του φορολογικού ελέγχου ορίζεται σε έως ένα έτος και μπορεί να παραταθεί άπαξ κατά έξι μήνες. Προϋπόθεση χορήγησης της παράτασης είναι η έναρξη της ελεγκτικής διαδικασίας εντός της αρχικής διάρκειας του φορολογικού ελέγχου. Περαιτέρω παράταση μέχρι έξι ακόμη μήνες είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αιτιολογούνται ειδικώς.

Μόνο αν από τον μέχρι τότε έλεγχο προκύψει πιθανότητα ποινικώς κολάσιμης φοροδιαφυγής, επιτρέπεται, με απόφαση του διοικητή, κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας, παράταση της διάρκειας του ελέγχου μέχρι οκτώ ακόμη μήνες από τη λήξη της προθεσμίας. Αν δεν ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος εντός των προθεσμιών, δεν επιτρέπεται νέος έλεγχος που να καλύπτει το αντικείμενο της αρχικής εντολής.

ADVERTORIALS