Αυξάνεται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε Υγεία, Πυροσβεστική

Αυξάνεται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε Υγεία, Πυροσβεστική

Στα 200 ευρώ από 150 διαμορφώνεται το ανώτατο ύψος του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για εργαζομένους στον τομέα της Υγείας, καθώς επίσης και για όσους υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η αύξηση ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2023, ενώ παράλληλα διευρύνονται οι ειδικότητες εργαζομένων που μπορούν να λάβουν το συγκεκριμένο επίδομα. Σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο καθορίζεται σε πέντε νέες κατηγορίες, ως εξής:

– Α΄ Κατηγορία: 200 ευρώ από 150 ευρώ.
– Β΄ Κατηγορία: 165 ευρώ από 105 ευρώ.
– Γ΄ Κατηγορία: 150 ευρώ από 70 ευρώ.
– Δ΄ Κατηγορία: 105 ευρώ από 35 ευρώ.
– Ε΄ Κατηγορία: 70 ευρώ από 30 ευρώ.

Η πλειονότητα των εργαζομένων στα νοσοκομεία κατατάσσεται σε ανώτερη κατηγορία. Το νοσηλευτικό προσωπικό συνεχίζει να κατατάσσεται στην Α΄ κατηγορία του επιδόματος, ύψους 200 ευρώ, έναντι 150 ευρώ, ενώ στο τεχνικό προσωπικό των νοσοκομείων καταβάλλεται πλέον υψηλότερο επίδομα, από 70 ευρώ σε 150 ευρώ.

Επιπλέον, εντάσσονται ως νέοι δικαιούχοι εργαζόμενοι των νοσοκομείων αρκετών ειδικοτήτων, όπως:  
– Φυσικοθεραπευτές: 150 ευρώ.
– Εργοθεραπευτές: 150 ευρώ.
– Φαρμακοποιοί: 150 ευρώ.
– Βοηθοί φαρμακοποιών: 150 ευρώ.
– Οδοντοτεχνίτες: 150 ευρώ.
– Επόπτες Δημόσιας Υγείας: 105 ευρώ.

Επίσης το επίδομα των 200 ευρώ θα λάβουν:

α) Εποχικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προσλήφθηκαν με την ειδικότητα του οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων.

β) Εποχικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προσλήφθηκαν με την ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης.

γ) Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης (ΠΠΥ) με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ορισμένου χρόνου επί πενταετή θητεία, που προσλήφθηκαν άνευ ειδικότητας και εκτελούν καθήκοντα οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων.

δ) Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης (ΠΠΥ) με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ορισμένου χρόνου επί πενταετή θητεία, που προσλήφθηκαν άνευ ειδικότητας και εκτελούν καθήκοντα μάχιμου πυροσβέστη.

Υπολογίζεται πως και για τις τέσσερις κατηγορίες ο αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε περίπου 5.000.

kathimerini.gr

ADVERTORIALS