Επιστρεπτέα προκαταβολή: Δεύτερη ευκαιρία για τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Δεύτερη ευκαιρία για τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν

Στην επανεξέταση χιλιάδων αιτήσεων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημική κρίση αλλά η αίτησή τους για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής απορρίφθηκε, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Oπως προκύπτει από την κοινή υπουργική απόφαση, όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να ελεγχθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι έγινε λάθος, θα πιστώνονται στους δικαιούχους τα ποσά που τους αναλογούν, ανάλογα με τον κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ είναι η αρμόδια για την επανεξέταση, η οποία γίνεται με βάση:

• Τα δηλωθέντα στοιχεία από τις επιχειρήσεις.

• Τα στοιχεία που αποστέλλει εγγράφως η ΑΑΔΕ και περιέχονται στις βάσεις δεδομένων της.

• Το αίτημα της επιχείρησης για επανεξέταση.

Οι ελεγκτικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα δηλωθέντα στοιχεία της επιχείρησης στη φορολογική διοίκηση, προχωρούν σε νέο αυτοματοποιημένο έλεγχο. Στην περίπτωση που προκύψει ότι η επιχείρηση δικαιούται τελικώς τη χορήγηση της επιστρεπτέας, οι αρμόδιες αρχές θα δημιουργούν νέο φάκελο με τα στοιχεία και την αναλυτική κατάσταση του δικαιούχου και αμέσως μετά θα πιστώνεται η ενίσχυση από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.

Για την επανεξέταση της αίτησης χορήγησης η ΑΑΔΕ ή η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών μπορούν να ζητούν από τις επιχειρήσεις την παροχή στοιχείων που δεν συμπληρώθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης, λόγω του ότι αυτό δεν ήταν δυνατό ηλεκτρονικά, ή πρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγηση του αιτήματος επανεξέτασης. Το σύνολο των πρόσθετων στοιχείων πρέπει να φέρει την έγκριση του λογιστή-φοροτεχνικού της επιχείρησης, εφόσον αφορούν οικονομικά δεδομένα για την υποβολή των οποίων στις αρμόδιες υπηρεσίες φέρει σχετική ευθύνη ο λογιστής-φοροτέχνης. Για την τεκμηρίωση της έγκρισης υποβάλλεται, ως αποδεικτικό στοιχείο, σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η υποβολή των στοιχείων μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport».

Πώς θα γίνουν οι επιστροφές κρατικών δανείων

Τις επόμενες μέρες, όπως αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών, θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά με τα ποσά που πρέπει να επιστρέψει κάθε επιχείρηση από το κρατικό δάνειο που έλαβε. Για κάθε κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ διαφορετική ταυτότητα οφειλής. Αυτό βοηθάει όσους έλαβαν το κρατικό δάνειο να επιλέξουν διαφορετικούς τρόπους για την πληρωμή του. Δηλαδή, θα μπορεί κάποιος να επιλέξει ένα τμήμα να το πληρώσει εφάπαξ και τα υπόλοιπα σε δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, με την εφάπαξ πληρωμή το καταβαλλόμενο ποσό περιορίζεται επιπλέον, ενώ το υπόλοιπο μπορεί να καταβληθεί σε έως 96 άτοκες δόσεις. Με βάση τα ανωτέρω, το κρατικό δάνειο μπορεί να επιστραφεί ως εξής:

1. Εφάπαξ, με καταβολή του ποσού που προκύπτει και για τους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής κερδίζοντας επιπλέον έκπτωση 15% στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, εφόσον βέβαια το ποσό καταβληθεί μέχρι τις 29 Ιουλίου.

2. Εφάπαξ καταβολή, για παράδειγμα, τεσσάρων κύκλων με έκπτωση για το ποσό που προκύπτει 15%. Για τους υπόλοιπους τρεις κύκλους (εφόσον κάποιος συμμετείχε και στους επτά κύκλους) το ποσό της οφειλής μπορεί να αποπληρωθεί σε 96 άτοκες δόσεις. Για παράδειγμα, επιχείρηση έλαβε επτά επιστρεπτέες προκαταβολές από τους συνολικά επτά κύκλους. Το ποσό που πρέπει να επιστρέψει διαμορφώνεται για την πρώτη σε 3.000 ευρώ, τη δεύτερη σε 5.000 ευρώ, την τρίτη σε 5.000 και την τέταρτη σε 4.000 ευρώ. Για τις υπόλοιπες τρεις, από 3.000 ευρώ. Στην περίπτωση που επιλέξει να αποπληρώσει το ποσό των τεσσάρων πρώτων κύκλων εφάπαξ, θα έχει έκπτωση 15% και συγκεκριμένα θα καταβάλει (17.000 – 15%) 14.450 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό θα καταβληθεί μέχρι τις 29 Ιουλίου. Το υπόλοιπο ποσό (3.000 x 3) των 9.000 ευρώ μπορεί να το επιστρέψει σε 96 δόσεις πληρώνοντας το ποσό των 93,75 ευρώ κάθε μήνα.

3. Αποπληρωμή του συνολικά οφειλόμενου ποσού που προκύπτει από όλες τις ταυτότητες οφειλής σε 96 άτοκες δόσεις. Για παράδειγμα, κάποιος που καλείται να επιστρέψει συνολικά το ποσό των 35.000 ευρώ θα πρέπει στις 29 Ιουλίου να πληρώσει την πρώτη δόση που ανέρχεται στα 364,5 ευρώ.

Στο μεταξύ, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή διευκρινίζεται ότι οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής δεν εμποδίζουν τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας. Οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις για την επιστροφή της επιστρεπτέας εξαιρούνται από τη διαδικασία αυτεπάγγελτου συμψηφισμού με τις χρηματικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων έναντι του Δημοσίου. Επίσης, οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές για την επιστροφή επιστρεπτέας δεν αναγράφονται στη βεβαίωση οφειλής, παρά μόνον αν ζητηθεί από τον οφειλέτη, στην αίτηση για τη χορήγησή της.

kathimerini.gr

ADVERTORIALS