Φόρος κληρονομιάς: Ηλεκτρονικά η υποβολή των δηλώσεων

Φόρος κληρονομιάς: Ηλεκτρονικά η υποβολή των δηλώσεων

Νέα πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη Μαρτίου. Μετά την ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων για γονικές παροχές και δωρεές έρχεται νέα εφαρμογή για όσους κληρονομούν, προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωση ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα στην εφορία. Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των γονικών παροχών διευκόλυνε ιδιαίτερα τους φορολογουμένους που έσπευσαν να εκμεταλλευθούν τη νομοθεσία, η οποία προβλέπει αυξημένο αφορολόγητο όριο στα 800.000 ευρώ.

Σε αντίθεση με το μέτρο των δωρεών και γονικών παροχών, οι κληρονομιές συνεχίζουν να φορολογούνται με τα ίδια –χαμηλότερα– αφορολόγητα όρια και τους ίδιους συντελεστές. Αυτό σημαίνει ότι όσοι κληρονομήσουν φέτος ακίνητα θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο, καθώς οι νέες αντικειμενικές είναι αυξημένες στις περισσότερες ζώνες της επικράτειας και φθάνουν μέχρι και 250%. Ωστόσο, οι επιβαρύνσεις δεν αφορούν όσους κληρονομούν πρώτη κατοικία. Και αυτό καθώς το αφορολόγητο όριο παρέχεται για αξία κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι 250.000 ευρώ για έγγαμο ή γι’ αυτόν που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Η απαλλασσόμενη αξία για τον έγγαμο ή τον συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Σημειώνεται ότι όταν κληρονόμος είναι σύζυγος ή ανήλικο τέκνο του κληρονομουμένου, απαλλάσσεται από τον φόρο κληρονομιάς αξίας κληρονομιαίας περιουσίας μέχρι 400.000 ευρώ για κάθε κληρονόμο. Σημειώνεται ότι η κληρονομιά μέχρι το ποσό των 150.000 ευρώ είναι αφορολόγητη. Από τις 150.000 ευρώ και πάνω εφαρμόζεται κλίμακα φορολόγησης, που προβλέπει φόρο 1% από τις 150.000 και μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, από το ποσό των 300.000 ευρώ και μέχρι τις 600.000 ευρώ προκύπτει φόρος 5%, ενώ για τα ποσά που υπερβαίνουν τις 600.000 ευρώ προκύπτει φόρος 10%. Ισχύει, δε, ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (έπειτα από πέντε έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

Ειδικά για την πρώτη κατοικία, η κληρονομιά είναι αφορολόγητη μέχρι τα ακόλουθα όρια αντικειμενικών αξιών:

• 200.000 ευρώ, αν το παιδί είναι άγαμο.

Η κληρονομιά μέχρι το ποσό των 150.000 ευρώ είναι αφορολόγητη.

• 250.000 ευρώ, αν το παιδί είναι έγγαμο.

• 275.000 ευρώ, αν το παιδί έχει ένα δικό του παιδί.

• 300.000 ευρώ, αν το παιδί έχει δύο δικά του παιδιά.

• 330.000 ευρώ, αν το παιδί έχει τρία δικά του παιδιά.

Απαλλαγή από τον φόρο χορηγείται και για οικόπεδο αξίας μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαμο ή συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης κληρονόμο. Η απαλλασσόμενη αξία για τον έγγαμο ή τον συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον στον δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται ένα οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.

kathimerini.gr

ADVERTORIALS