Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών οι δωρεές και οι γονικές παροχές σε χρήμα

Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών οι δωρεές και οι γονικές παροχές σε χρήμα

Οδηγίες στις εφορίες, στους λογιστές, αλλά και στους συμβολαιογράφους για τις αλλαγές που επήλθαν σε δωρεές και γονικές παροχές παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο το νέο πλαίσιο να εφαρμοσθεί ορθά χωρίς να χρειασθούν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ επισημαίνεται ότι όλες οι δωρεές και γονικές παροχές σε χρήμα για να είναι σύννομες θα πρέπει να «περνούν» μέσα από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα γίνονται αποδεκτές, ενώ ταυτόχρονα θα ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία του δωρητή. Ειδικότερα και σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Η γονική παροχή ή η δωρεά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία (γονείς, παιδιά, ζευγάρια και εγγόνια) οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 10%, μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού 800.000 ευρώ.

Με βάση τα ανωτέρω, το αφορολόγητο όριο για δωρεάν μεταβίβαση εν ζωή κινητής και ακίνητης περιουσίας είτε από γονέα σε παιδί, είτε μεταξύ συζύγων, είτε μεταξύ μερών συμφώνου συμβίωσης, είτε από παππού ή γιαγιά σε εγγόνι, είτε από παιδί σε γονέα, αυξάνεται από 150.000 ευρώ σε 800.000 ευρώ. Μέχρι πρότινος, για κάθε δωρεάν μεταβίβαση το τμήμα αξίας της περιουσίας από τις 150.000,01 έως τις 300.000 ευρώ φορολογείται με 1%, το τμήμα αξίας από τις 300.000,01 έως τις 600.000 ευρώ φορολογείται με 5% και το τμήμα αξίας πάνω από τις 600.000 ευρώ φορολογείται με 10%. Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 800.000 ευρώ είναι αφορολόγητο και για τα επιπλέον ποσά, δηλαδή πάνω από 800.000 ευρώ, φορολογείται με 10%.

Επίσης, γονική παροχή χρηματικού ποσού ή δωρεά χρηματικού ποσού μεταξύ συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης ή από παππού-γιαγιά προς εγγόνι ή από παιδί σε γονέα συνολικού ύψους μέχρι 800.000 ευρώ, εφόσον πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος, είναι πλέον αφορολόγητη, ενώ μέχρι σήμερα φορολογείτο με 10% από το πρώτο ευρώ. Δεν ισχύει η απαλλαγή των 800.000 ευρώ εφόσον η δωρεά δεν «περνάει» από το πιστωτικό σύστημα.

Σημειώνεται ότι οι δωρεές ποσών που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1η Οκτωβρίου 2021 υπόκεινται σε φόρο ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή 10% προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία (γονείς, παιδιά, ζευγάρια και εγγόνια), με συντελεστή 20% προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία (αδέλφια-θείοι-ανιψιοί) και με συντελεστή 40% προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία (λοιποί συγγενείς-ξένοι).

Για τις κληρονομιές περιουσιακών στοιχείων η κλίμακα διατηρείται. Εξακολουθεί να ισχύει αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές φόρου 1%, για το τμήμα της αξίας της κληρονομούμενης περιουσίας από 150.000,01 έως 300.000 ευρώ, 5% για το τμήμα της αξίας της κληρονομούμενης περιουσίας από 300.000,01 έως 600.000 ευρώ και 10% για το τμήμα της αξίας της κληρονομούμενης περιουσίας πάνω από τις 600.000 ευρώ.

Προκόπης Χατζηνικολάου

kathimerinigr

ADVERTORIALS