Νέο «εξοικονομώ – αυτονομώ»: Ποιες κατηγορίες επιδοτεί

Νέο «εξοικονομώ – αυτονομώ»: Ποιες κατηγορίες επιδοτεί

Πέντε κατηγορίες παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες επιδοτούνται με το νέο «Εξοικονομώ», το οποίο θα «τρέξει» από το φθινόπωρο.

Πρόκειται για την εγκατάσταση κουφωμάτων / συστημάτων σκίασης / αερισμού, θερμομόνωσης, συστημάτων παροχής ζεστού νερού χρήσης, συστημάτων θέρμανσης / ψύξης και «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας.

Οι επιδοτούμενες παρεμβάσεις κατηγοριοποιούνται ως εξής:


ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ

•Πλαίσια αλουμινίου, ξύλου ή PVC με υαλοπίνακα για παράθυρο και εξωστόθυρα

•Μόνον υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου για περιπτώσεις διατηρητέων και κτηρίων εντός παραδοσιακών οικισμών)

•Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί-Ρολό, ή Εξώφυλλο)

•Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης

•Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

•Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά

•Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη

•Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα

•Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ)

•Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ

•Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας

•Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου

•Αντλία θερμότητας


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ

•Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης

•Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου

•Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55oC)

•Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

•Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)

•Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου)

Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου

•Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

•Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home)

•Αναβάθμιση φωτισμού (μόνον για πολυκατοικία)

Όπως ανακοινώθηκε, χθες, οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με ενεργειακά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης κλιμακώνονται μέχρι 75 % με δυνατότητα κάλυψης του υπόλοιπου μέσω τραπεζικού δανεισμού.

www.kathimerini.gr 

ADVERTORIALS