«Ρύθμιση Σταϊκούρα»: Πώς και ποιοι θα πάρουν 420 δόσεις και κούρεμα οφειλής έως 80%

«Ρύθμιση Σταϊκούρα»: Πώς και ποιοι θα πάρουν 420 δόσεις και κούρεμα οφειλής έως 80%

Στο ofeiles.gov.gr για ρυθμίσεις με τους πιστωτές τους χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικουριά και επιχειρήσες – Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης – Βήμα βήμα η διαδικασία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Ρυθμίσεις διμερείς με το Δημόσιο ή πολυμερείς με όλους τους πιστωτές τους, θα μπορούν να κάνουν στο εξής χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν μείωση εισοδήματος και δεν διαθέτουν πόρους και περιουσία για να εξυπηρετήσουν βιώσιμα τις οφειλές του. Από χθες στο ofeiles.gov.gr «ανεβαίνουν» οι πρώτες αιτήσεις και τα χρέη των οφειλετών που προσβλέπουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης, για να επιτύχουν έως 240 δόσεις και 75% διαγραφή οφειλής προς το Δημόσιο, ή και 420 δόσεις και  80% «κούρεμα» προς τις τράπεζες.

Ο οφειλέτης ή εξουσιοδοτημένος σύμβουλός του, υποβάλει αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εάν οφείλει αθροιστικά πάνω από 10.000 ευρώ, προς:

·         χρηματοδοτικούς φορείς
·         το δημόσιο
·         φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Η είσοδος για υποβολή της δήλωσης γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη/συνοφειλέτη/εγγυητή, αλλά και τη σύζυγο ή άλλα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας.

Η αίτηση αξιολογείται από τους χρηματοδοτικούς φορείς που υποβάλλουν, μέσω της Πλατφόρμας, πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών. Εάν συναινέσουν όλοι στην πρόταση, συνάπτεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές.

Ωστόσο η συναίνεση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχεται υπό προϋποθέσεις «αυτοματοποιημένα». Δηλαδή δεν φέρνουν αντίρρηση σε όποια πρόταση ρύθμισης προκύψει.

Βήμα-βήμα

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για ρύθμιση οφειλών  νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1η κίνηση: αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ofeiles.gov.gr (ή www.keyd.gov.gr).
2η κίνηση:  άρση του απορρήτου του/της συζύγου, εξαρτώμενων μελών, συνοφειλετών και εγγυητών (εάν υπάρχουν) και άντληση προσωπικών και οικονομικών στοιχείων.
3η κίνηση:  επιβεβαίωση κριτηρίων επιλεξιμότητας και διενέργεια ελέγχων και διασταυρώσεων, με σκοπό τον αποκλεισμό στρατηγικών κακοπληρωτών.
4η κίνηση:  η πλατφόρμα υπολογίζει αυτοματοποιημένα μία πρόταση ρύθμισης οφειλών, βάσει αλγορίθμου, με συγκεκριμένους οικονομικούς κανόνες/παραμέτρους (π.χ. αξία ρευστοποίησης περιουσίας, ικανότητα αποπληρωμής βάσει εισοδήματος κλπ).
5η κίνηση:  ψηφοφορία επί της πρότασης ρύθμισης οφειλών από τους πιστωτές. Εάν η πλειοψηφία των πιστωτών συμφωνήσει, τότε η πρόταση αποστέλλεται στον οφειλέτη.
6η κίνηση:  Αξιολόγηση προτεινόμενης συμφωνίας από τον οφειλέτη.
7η κίνηση:  Υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών.

Διμερείς ρυθμίσεις Δημοσίου

Η Πλατφόρμα δίνει ρυθμίσεις και για οφειλέτες που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή/και σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς να έχουν οφειλές σε χρηματοδοτικούς φορείς, εφόσον ισχύουν, μεταξύ άλλων, τα εξής κριτήρια:

i. Το σύνολο των οφειλών του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους Χρηματοδοτικούς Φορείς, υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ,

ii. Σε περίπτωση που οι οφειλές προς τους Φορείς Δημοσίου και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είναι ενήμερες, τότε πραγματοποιείται έλεγχος εάν ο οφειλέτης εμφανίζει επιδείνωση οικονομικής κατάστασης (μείωση εισοδήματος, αύξηση δαπανών) >20%

iii. Ο αιτών δεν έχει υποβάλει αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για κήρυξη σε πτώχευση

Σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι επιλέξιμη για Διμερή σύμβαση αλλά είναι επιλέξιμη για Πολυμερή σύμβαση (με τράπεζες),  τότε η διαδικασία συνεχίζεται σε συνδυασμό με τα χρέη προς χρηματοδοτικούς φορείς.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν αντληθεί και καταχωρηθεί, η Πλατφόρμα υπολογίζει με τη χρήση ειδικού υπολογιστικού εργαλείου τα στοιχεία της Αρχικής Πρότασης:

i. Τελικό ποσό αποπληρωμής ανά πιστωτή (και ανά οφειλή)

ii. Αριθμός Δόσεων Αποπληρωμής ανά πιστωτή (και ανά οφειλή)

Τα ποσά αυτά καθορίζονται από:

i.  την ικανότητα αποπληρωμής οφειλέτη (περιουσία + εισοδήματα)
ii. εμπορική αξία ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη
iii. κατάταξη πιστωτών στο προϊόν της ρευστοποίησης

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της οφειλής (ή το «κούρεμα» κατά περίπτωση) και τον αριθμό των δόσεων για κάθε οφειλή (50 ευρώ κατ’ελάχιστον το μήνα).

Ο αλγόριθμος λαμβάνει βάζει και τους εξής «κόφτες»:

i.   αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν θα ξεπερνά  τις 240 δόσεις

δεν περιλαμβάνονται οφειλές που έχουν ήδη ρυθμισθεί ήδη βάσει του εξωδικαστικού, ανεξάρτητα αν η ρύθμιση είναι σε ισχύ ή όχι

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο και τις επιλογές διαχείρισης των οφειλών τους, μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα 50 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους  που λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 213.212.57.30.

newmoney.gr 

ADVERTORIALS