Εκδήλωση της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης με ομιλητή τον Γεώργιο Σταματόγιαννη, Πλοίαρχο του Πολεμικού Ναυτικού

Εκδήλωση της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης με ομιλητή τον Γεώργιο Σταματόγιαννη, Πλοίαρχο του Πολεμικού Ναυτικού
ADVERTORIALS