Διημερίδα με θέμα: «Καλές πρακτικές αντιμετώπισης παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και άλλες ανάγκες»

Διημερίδα με θέμα: «Καλές πρακτικές αντιμετώπισης παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και άλλες ανάγκες»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το 4ο Δημοτικό σχολείο Κω, το ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. Κω, οι Σχολικές Επιτροπές και ο Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. στα πλαίσια των Πολιτιστικών εκδηλώσεων 2022 διοργανώνουν Διημερίδα με θέμα: «Καλές πρακτικές αντιμετώπισης παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και άλλες ανάγκες» στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο (Χάνι) το Σάββατο 14 Μαΐου και ώρες 18:00 -21:00 & την Κυριακή 15 Μαΐου και ώρες 11:00-14:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ  

«Καλές πρακτικές αντιμετώπισης παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και άλλες ανάγκες»

Σάββατο, 14 Μαΐου 2022

 • 17:45-18:00: Προσέλευση-Υποδοχή
 • 18:00-18:30: Χαιρετισμοί
 • 18:30-18:45: Εισήγηση - Κυριακή Τάσιου

Δασκάλα σε Τμήμα Ένταξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κω

ΜSc Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου

Υποψήφια Διδακτόρισσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Θέμα: «Αυτοεκτίμηση παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες»

 • 18:45- 19:00: Εισήγηση - Σεβαστή- Ειρήνη Έλληνα

Φιλόλογος -ΜSc Eιδική Αγωγή και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Διδακτορική φοιτήτρια

Και Γιούλα Χατζηγιαννάκη

Φιλόλογος -ΜSc Ειδική Αγωγή

Θέμα: «Βοήθεια των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Πράξη»

 • 19:00-19:15: Διάλειμμα
 • 19:15-19:30: Εισήγηση - Μαριέττα Xατζηαντωνίου

Λογοθεραπεύτρια

Θέμα: «Διαχείριση του Λόγου»

 • 19:30-19:45: Εισήγηση- Μαρία Καστάνια

Φιλόλογος -ΜSc Eιδική Αγωγή και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Θέμα: «Γενικές και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες»

 • 19:45-21:00: Συζήτηση

Κυριακή, 15 Μαΐου 2022

 • 10:45-11:00: Προσέλευση- Υποδοχή
 • 11:00-12:30: Eισήγηση - Μαρία Τζουριάδου

Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και     Εκπαίδευσης Αριστοτέλειο

Θέμα: « Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών και διαφοροποίηση»

 • 12:30-12:45: Διάλειμμα
 • 12:45-13:30: Εισήγηση - Βησσαρίων Ζωίδης

Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής

Προϊστάμενος Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ Κω

Θέμα: «Συμβολή γονέων και εκπαιδευτικών στην αποδοτική μελέτη των μαθητών και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών»

 • 13:30-14:00: Συζήτηση

υθτυτδρεδσ.png

ADVERTORIALS