''Η ΠΡΟΟΔΟΣ'': Τιμητική εκδήλωση για τον Μιχάλη Σωμό την Κυριακή 8 Μαΐου

''Η ΠΡΟΟΔΟΣ'': Τιμητική εκδήλωση για τον Μιχάλη Σωμό την Κυριακή 8 Μαΐου
ADVERTORIALS