Το 1ο ΚΡΗΤΙ-κώων μουσικό αντάμωμα, την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου

Το 1ο ΚΡΗΤΙ-κώων μουσικό αντάμωμα, την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου