Το πρόγραμμα πανηγύρεως του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αντιμάχειας

Το πρόγραμμα πανηγύρεως του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αντιμάχειας

ice_screenshot_20190813-112119.png

ice_screenshot_20190813-112434.png

CENTRUM
zamagias