Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω σήμερα Τρίτη 18 Ιουνίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω σήμερα Τρίτη 18 Ιουνίου - Δείτε τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στις 18 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Συζήτηση - Ενημέρωση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της συνεργασίας Δήμου Κω και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παρουσία και του Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκου Γεώργιου. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω, κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
 2. Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Κω στο ΔΑΦΝΗ (Δίκτυο Αειφόρων Νήσων) υπό το νέο καθεστώς του ΑΟΤΑ. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω, κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
 3. Έγκριση τρίτης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Δήμου Κω οικονομικού έτους 2023 και αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου 2023 σωρευτικά (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).
 4. Έγκριση τέταρτης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Δήμου Κω οικονομικού έτους 2023 και αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου 2023 σωρευτικά (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).
 5. Έγκριση πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Δήμου Κω οικονομικού έτους 2024 και αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2024 σωρευτικά (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).
 6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 46/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, περί 3ης αναμόρφωσης εσόδων εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 49/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, περί Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ ΚΩ (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα μετά από αίτηση του κ. Crowley Paul – BLUE LAGOON VILLAGE (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα μετά από αίτηση του κ. Χαρίτου Κωνσταντίνου – PORTO BELLO ROYAL (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα μετά από αίτηση του κ. Χαρίτου Κωνσταντίνου – ATLANTICA MIKRI POLI KOS (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα μετά από αίτηση του κ. Χαρίτου Κωνσταντίνου – MITSIS SELECTION BLUE DOMES (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα μετά από αίτηση του κ. Χαρίτου Κωνσταντίνου – AKTI PALACE (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 13. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής λόγω παραιτήσεων (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω, κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
 14. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση μελών του δημοτικού συμβουλίου Κω για το έτος 2024. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κα Τελλή Τσιμισίρη Διονυσία).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

ADVERTORIALS