Η απάντηση του Δήμου Κω για την ανακύκλωση στην Κω

Η απάντηση του Δήμου Κω για την ανακύκλωση στην Κω

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Το ζήτημα διαχείρισης των απορριμμάτων, οργανικών ή ανακυκλώσιμων, απασχολεί το Δήμο Κω όπως και τους συμπολίτες μας.


Δυστυχώς, σειρά αρνητικών δεδομένων, αστάθμητοι παράγοντες αλλά και η αβλεψία συμπολιτών μας, δεν μας επιτρέπουν να δηλώνουμε απόλυτη ικανοποίηση για το επίπεδο που έχουμε φτάσει ως τοπική κοινωνία.


Είναι βέβαιο ότι έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη.
Όμως, με αφορμή και την ανακοίνωση σχετικά με περιστατικό αποκομιδής στη Ζιά, στο ίδιο απορριμματοφόρο σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων μαζί, που υπογράφεται ως «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΚΩ» και δημοσιεύτηκε στα τοπικά ΜΜΕ, οφείλουμε να σημειώσουμε κάτι που έχει αναφερθεί πολλές φορές μέχρι σήμερα, σε αντίστοιχα περιστατικά.
Όταν στον ειδικό κάδο των υλικών προς ανακύκλωση έχουν απορριφθεί και άλλα σκουπίδια, αυτός υποχρεωτικά οδηγείται στο κοινό απορριμματοφόρο και σε αποκομιδή στο ΧΥΤΑ.
Η υποχρέωση του Δήμου μας προς το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) είναι να μεταφέρει προς διαλογή αποκλειστικά καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά.


Κατά συνέπεια, αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι πως, έχει πολύ μεγάλη σημασία να είμαστε προσεκτικοί στον κάδο που απορρίπτουμε διάφορα υλικά.


Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απορρίπτονται διάφορα υλικά στους κάδους ανακυκλώσιμων, εκτός από τα ενδεδειγμένα προς ανακύκλωση, ακόμη και όταν είναι γεμάτοι οι κάδοι των κοινών απορριμμάτων.


Με την συμβολή όλων μπορούμε να διατηρήσουμε το νησί μας καθαρό.

Γραφείο Τύπου

ADVERTORIALS