ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: 6 προτάσεις αναβάθμισης της Σχολής Δυτών Καλύμνου

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: 6 προτάσεις αναβάθμισης της Σχολής Δυτών Καλύμνου

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «6 προτάσεις αναβάθμισης της Σχολής Δυτών Καλύμνου»

Με κοινοβουλευτική του παρέμβαση, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου θέτει ζήτημα αναβάθμισης της Σχολής Δυτών Καλύμνου.

Τονίζει ότι η Σχολή Δυτών Καλύμνου, πέρα από το γεγονός ότι συνδέεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ιστορία του νησιού, είναι η μοναδική δημόσια σχολή Δυτών στην Ελλάδα και η αναβάθμισή της θα την μετατρέψει σε πόλο έλξης για σπουδαστές, αλλά και σημείο αναφοράς για τη ναυτική εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, δίνοντας και υπεραξία στο νησί.

Οι 6 προτάσεις του κ. Κόνσολα, περιλαμβάνουν:

- Διασφάλιση της χρηματοδότησης για τη λειτουργία της Σχολής Δυτών μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε συνεργασία του Υπουργείου Ναυτιλίας με το Υπουργείο Οικονομικών.

- Διετής φοίτηση στη Σχολή για την απόκτηση πτυχίου και πιστοποίησης, όπως γίνεται και στα ΙΕΚ, αντί των 40 εργάσιμων ημερών, όπως ισχύει σήμερα.

- Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά θα πρέπει να περιλαμβάνει 7 μήνες θεωρητική- πρακτική κατάρτιση και 4 μήνες πρακτική εξάσκηση σε καταδυτικά σκάφη, σπογγαλιευτικά, οστρακοκαλλιέργειες, τεχνικές εργασίες, αγωγούς, πόντιση υπογείων καλωδίων, δημιουργία λιμένος, βιολογικούς καθαρισμούς, εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου, ανέλκυση ναυαγίων.

- Αλλαγή και βελτίωση του επιπέδου του προγράμματος σπουδών. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να ενταχθούν μαθήματα σχετικά με τη Γεωλογία, την Αρχαιολογία, Ξένες Γλώσσες αλλά και την Περιβαλλοντική Προστασία και την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης.

- Διασύνδεση της Σχολής Δυτών Καλύμνου με τον International Marine Contractors Association, που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειονότητα εργολάβων και εφοδιασμού στον κλάδο των υπεράκτιων ναυτιλιακών κατασκευών παγκοσμίως, διασφαλίζοντας έτσι συνθήκες απασχόλησης για τους αποφοίτους της.

- Παροχή δυνατότητας μετεκπαίδευσης στους αποφοίτους της Σχολής Δυτών, προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να εξειδικευτούν σε αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης του κ. Κόνσολα.


Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις αναβάθμισης της Σχολής Δυτών Καλύμνου»

Κύριε Υπουργέ,

Η Σχολή Δυτών Καλύμνου, πέρα από το γεγονός ότι συνδέεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ιστορία του νησιού, είναι η μοναδική δημόσια σχολή Δυτών στην Ελλάδα.

Η διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή για την απόκτηση του πτυχίου είναι 40 εργάσιμες ημέρες, ενώ η Σχολή επαναλειτούργησε το φθινόπωρο του 2023.

Είναι δεδομένο ότι η αναβάθμιση της Σχολής θα την μετατρέψει σε πόλο έλξης για σπουδαστές, αλλά και σημείο αναφοράς για τη ναυτική εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, δίνοντας και υπεραξία στο νησί.

Σε αυτή την κατεύθυνση, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις αναβάθμισης της Σχολής Δυτών Καλύμνου, που περιλαμβάνουν:

- Διασφάλιση της χρηματοδότησης για τη λειτουργία της Σχολής Δυτών μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε συνεργασία του Υπουργείου Ναυτιλίας με το Υπουργείο Οικονομικών.

- Διετής φοίτηση στη Σχολή για την απόκτηση πτυχίου και πιστοποίησης, όπως γίνεται και στα ΙΕΚ, αντί των 40 εργάσιμων ημερών, όπως ισχύει σήμερα.

- Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά θα πρέπει να περιλαμβάνει 7 μήνες θεωρητική - πρακτική κατάρτιση και 4 μήνες πρακτική εξάσκηση σε καταδυτικά σκάφη, σπογγαλιευτικά, οστρακοκαλλιέργειες, τεχνικές εργασίες, αγωγούς, πόντιση υπογείων καλωδίων, δημιουργία λιμένος, βιολογικούς καθαρισμούς, εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου, ανέλκυση ναυαγίων.

- Αλλαγή και βελτίωση του επιπέδου του προγράμματος σπουδών. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να ενταχθούν μαθήματα σχετικά με τη Γεωλογία, την Αρχαιολογία, Ξένες Γλώσσες, αλλά και την Περιβαλλοντική Προστασία και την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης.

- Διασύνδεση της Σχολής Δυτών Καλύμνου με τον International Marine Contractors Association, που εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειονότητα εργολάβων και εφοδιασμού στον κλάδο των υπεράκτιων ναυτιλιακών κατασκευών παγκοσμίως, διασφαλίζοντας έτσι συνθήκες απασχόλησης για τους αποφοίτους της.

- Παροχή δυνατότητας μετεκπαίδευσης στους αποφοίτους της Σχολής Δυτών, προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να εξειδικευτούν σε αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Ναυτιλίας σε ό, τι αφορά στην αναβάθμιση της Σχολής Δυτών Καλύμνου;
  2. Προτίθεται να εξετάσει κάποιες από τις ανωτέρω προτάσεις και ποιες;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου

ADVERTORIALS