Αύξηση χρηματοδότησης της μελέτης για την κατασκευή διαχωριστικής νησίδας στην επαρχιακή οδό Κως-Αεροδρόμιο, από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027

Αύξηση χρηματοδότησης της μελέτης για την κατασκευή διαχωριστικής νησίδας στην επαρχιακή οδό Κως-Αεροδρόμιο, από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027

Αύξηση χρηματοδότησης της μελέτης για την κατασκευή διαχωριστικής νησίδας στην επαρχιακή οδό Κως-Αεροδρόμιο, από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται στο διπλάσιο χρηματοδότησης της μελέτης για την κατασκευή διαχωριστικής νησίδας στην επαρχιακή οδό Κως-Αεροδρόμιο, από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Μελέτη Βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού Κως – Αεροδρόμιο», βάσει της οποίας η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, αυξάνεται κατά 495.193,76 € και πλέον διαμορφώνεται στις 895.193,76 €. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Οδική Ασφάλεια» του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027».

Το έργο αφορά στην κατασκευή διαχωριστικής νησίδας στην Επαρχιακή οδό Κως - Αεροδρόμιο και εν γένει τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας της εν λόγω οδού.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

- Στατικές Μελέτες

-Η/Μ Μελέτες

 

- Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

 

 

- Μελέτη Υδραυλικών Έργων

 

- Μελέτες Τοπογραφίας

 

- Γεωλογικές Μελέτες

 

- Γεωτεχνικές Μελέτες

 

- Φυτοτεχνικές Μελέτες -

 

- Περιβαλλοντικές Μελέτες

 

- ΣΑΥ - ΦΑY

 

- Τεύχη Δημοπράτησης

Ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2024.

Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 

Το Γραφείο Τύπου

ADVERTORIALS