95 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, ανοίγει ο Δήμος Κω σε συνεργασία με την ΔΥΠΑ

95 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, ανοίγει ο Δήμος Κω σε συνεργασία με την ΔΥΠΑ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ


95 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, ανοίγει ο Δήμος Κω σε συνεργασία με την ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, πρώην ΟΑΕΔ) στο πλαίσιο προγράμματος απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.

Ο Δήμος Κω προχώρησε σε πρώτη φάση σε αίτημα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την απασχόληση 95 ατόμων στις παρακάτω ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

7

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑΣ

1

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

11

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΟΥ

10

ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

15

ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

1

ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

31

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

19

Οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στο πρόγραμμα καλούνται να απευθυνθούν άμεσα στη ΔΥΠΑΚω προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών αλλά και άνεργοι 67 έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο.

Προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ ενώ δεν απαιτείται συγκεκριμένος χρόνος ανεργίας.

Το ποσό επιχορήγησης από την ΔΥΠΑ ορίζεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου.

Ανεξάρτητα από το ύψος της μισθοδοσίας του ωφελούμενου η ΔΥΠΑ καταβάλλει προς το Δήμο κατά ανώτατο όριο έως και 750 ευρώ μηνιαίως.

Η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα αφορά το 25% της μισθολογικής δαπάνης και οτιδήποτε άλλο δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα.

Γραφείο Τύπου

ADVERTORIALS