Συνεδριάζει το Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 5 Απριλίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 5 Απριλίου - Δείτε τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑ Δήμου Κω την Παρασκευή 5 Απριλίου και ώρα 10.00 π.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια ΖΩΣΗΣ τηρούμενων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Προσχώρηση ΔΕΥΑ Δήμου Κω στην Σύμβαση Δεσμευμένου λογαριασμού μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης καταναλώσεων, κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας και ποιότητας στην Δημοτική Ενότητα Δικαίου της Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Κω»
2. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της αρ. 1232/23-03-2023 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης» με την εταιρία OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.
3. Έγκριση απόσπασης υπαλλήλων στην ΔΕΥΑ Δήμου Κω.
4. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 54/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.
5. Ενημέρωση-πρόταση για την λειτουργία των Βιολογικών καθαρισμών Δήμου Κω.

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ
Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ
Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

ADVERTORIALS