Ενημέρωση από την Κοινότητα Ασφενδιού για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων

Ενημέρωση από την Κοινότητα Ασφενδιού για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Eνημερώνουμε τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού  ότι, σε περίπτωση υλοποίησης διαφόρων αγροτικών ή άλλων εργασιών να μην εναποθέτουν κλαδιά, μπάζα, γκαζόν, ηλεκτρικές συσκευές, παλιά έπιπλα και γενικότερα ογκώδη αντικείμενα,  σε κεντρικά ή παράπλευρα σημεία του δημόσιου οδικού άξονα ή εντός - πλησίον των κάδων απορριμμάτων. 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να ενημερώνουν εγκαίρως την Υπηρεσία Καθαριότητας και την Κοινότητα Ασφενδιού για τον προγραμματισμό της αποκομιδής των αντικειμένων. 

Προσοχή: Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών και απορριμμάτων που προκύπτουν από ανακαινίσεις και οικοδομικές εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κω και στα γραφεία της Κοινότητας Ασφενδιού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22420 21111 και 22423 60000 αντίστοιχα.

Η αποκομιδή για τα ογκώδη απορρίμματα θα γίνεται μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα τηρηθούν τα ισχύοντα από τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Κω.

Η καλή λειτουργία της κοινότητάς μας, είναι ευθύνη όλων μας!

    

O Πρόεδρος

Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού

 

Σεβαστιανός Β. Παρβέρης

ADVERTORIALS