Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ την Τρίτη 19 Μαρτίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ την Τρίτη 19 Μαρτίου - Δείτε τα θέματα

Σας προσκαλούμε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑ Δήμου Κω την Τρίτη 19 Μαρτίου και ώρα 14.00 μ.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια ΖΩΣΗΣ τηρούμενων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης» Τμήμα ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου ΚΩ»
3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επισκευή μηχανημάτων έργου»
4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Ανόρυξη δύο υδρογεωτρήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών»
5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης: «Εξοπλισμός νέων γραφείων Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ Δήμου Κω»
6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια αναλώσιμων και ανταλλακτικών και συντήρηση των τριών μονάδων αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Δήμου Κω (Δ.Ε. Ηρακλειδών)»
7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προληπτική συντήρηση φυγόκεντρων αφυδάτωσης στην Ε.Ε.Λ. Καρδάμαινας»
8. Γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την επανάληψη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης» Τμήμα ΙΙ, ΟΜΑΔΑ 2 (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
9. Έγκριση της υπ΄αριθ. 5/2024 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευές αντλιών ακαθάρτων»
10. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη τριών υδρογεωτρήσεων»
11. Έγκριση 4ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων πόλεως Κω με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις»
12. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση έργων για την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων της αποχέτευσης από την ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Καρδάμαινας»
13. Συμμετοχή της ΔΕΥΑ Δήμου Κω στην Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού και στην 33η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ.
14. Ορισμός δικηγόρου για την κατάθεση αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης τμήματος της Κ.Μ. 2962 Γαιών Αντιμάχειας για την κατασκευή αντλιοστασίου αποχέτευσης.

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ
Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ
Λογιστήριο ΔΕΥΑΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

ADVERTORIALS