Δήμος Κω: 676.934€ το τέλος ταφής απορριμμάτων για το 2022 και 423.083,75€ για το α΄ εξάμηνο του 2023 - Γ. Κασσιώτη: Σοβαρή αρνητική εξέλιξη για το Δήμο και τους συμπολίτες μας

Δήμος Κω: 676.934€ το τέλος ταφής απορριμμάτων για το 2022 και 423.083,75€ για το α΄ εξάμηνο του 2023 - Γ. Κασσιώτη:  Σοβαρή αρνητική εξέλιξη για το Δήμο και τους συμπολίτες μας

Για το Δήμο Κω το Υπουργείο Εσωτερικών έχει υπολογίσει για το 2022 33.846,70 τόνους, με το τέλος ταφής απορριμάτων να ανέρχεται σε 676.934€ και επιπλέον 423.083,75€ για το τέλος ταφής απορριμάτων το α΄ εξάμηνο του 2023.

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΣΣΙΩΤΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ.


Αγαπητοί συνάδελφοι,


με το ξεκίνημα της νέας δημοτικής περιόδου ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια σοβαρή αρνητική εξέλιξη για το Δήμο και τους συμπολίτες μας, όπως και για το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης.


Αφορά ουσιαστικά στην απόφαση της Πολιτείας να επαναθεσμοθετήσει και να επιβάλλει αναδρομικά, από το 2022, το τέλος ταφής απορριμμάτων, με τη λογική επιβολής προστίμου, ενώ εκκρεμούν βασικές πολιτικές διαχείρισης με ξεκάθαρη ευθύνη της Πολιτείας.


Η Πολιτεία προσπάθησε κατά περιόδους να εφαρμόσει πολιτικές αλλά με μεγάλη καθυστέρηση και αναποτελεσματικότητα.


Αποτέλεσμα αυτών των αντιφάσεων του Ελληνικού Κράτους είναι να μην εφαρμόζεται ακόμη στη Χώρα μας ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων.


Ουσιαστικά αυτή η κατάσταση διαμορφώθηκε από το 2012 έως και σήμερα, όταν με σειρά νόμων και διατάξεων άλλαζαν, διαφοροποιούσαν ή ανέστειλαν την υλοποίηση ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, αφού η Πολιτεία αδυνατούσε να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει ολοκληρωμένη πολιτική.

Έτσι φτάσαμε με το Ν. 4819/2021 να διαμορφώνεται το σημερινό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων.


Από την 1η Ιανουαρίου 2022 άρχισε η επιβολή τέλους ταφής για τις ποσότητες ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής, το οποίο ορίστηκε με αυθαίρετο τρόπο σε 20 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων από 1/1/2022 και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των 55 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2027.


Το τέλος ταφής αποδίδεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Εν΄ τω μεταξύ το πρόγραμμα για την κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και το πρόγραμμα για την ανακύκλωση το ελέγχει το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όχι οι Δήμοι. Ουσιαστικά μιλάμε για άδικο μέτρο σε βάρος της κοινωνίας από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, δηλαδή Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, με αποκλειστική ευθύνη του Κράτους.


Αντί όμως η Πολιτεία να συμβάλει στη δημιουργία των υποδομών, φέρνει τιμωρητικά με τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την αναδρομική πληρωμή του τέλους ταφής για τα έτη 2022, 2023 και το πρώτο εξάμηνο του 2024 από το υπουργείο Εσωτερικών, αλλά με παρακράτηση του ποσού αυτού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των δήμων, ποσό που θα φτάσει στα 240 εκατομμύρια ευρώ.


Για το δήμο Κω το Υπουργείο Εσωτερικών έχει υπολογίσει για το 2022 33.846,70 τόνους, με το τέλος ταφής να ανέρχεται σε 676.934€ και επιπλέον 423.083,75€ για το τέλος ταφής το α΄ εξάμηνο του 2023.


Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει εκφράσει την απόλυτη διαφωνία της με αυτό. Έτσι η ΚΕΔΕ, εκπροσωπώντας τους δήμους, αποφάσισε να καταθέσει, μέχρι τι 12 Φεβρουαρίου, προσφυγή στο ΣτΕ για μη νόμιμη και αντισυνταγματική επιβολή του τέλους ταφής.


Αγαπητοί συνάδελφοι,

σε αυτό το πλαίσιο και για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων του δήμου και των συνδημοτών μας, σας καλώ:

1. να εγκρίνουμε την κατάθεση προσφυγής από την ΚΕΔΕ και για λογαριασμό του δήμου Κω, όπως καταθέσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των υπ’αριθ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και αίτηση αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής, και


2. να εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά για την έκδοση σχετικής απόφασης.»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ:

1. Ενέκρινε την άσκηση αίτησης ακύρωσης και αναστολής, ενώπιον του ΣτΕ, κατά των 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, εκδοθείσες κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129), από κοινού με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).

2. Εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά για την έκδοση σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2024

ADVERTORIALS