Η απόφαση του Δημάρχου Κω για την οργάνωση και λειτουργία των καταργούμενων ΝΠΔΔ, ΔΟΠΑΒΣ και ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ

Η απόφαση του Δημάρχου Κω για την οργάνωση και λειτουργία των καταργούμενων ΝΠΔΔ, ΔΟΠΑΒΣ και ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ
ADVERTORIALS