Συνεδριάζει την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κω - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κω - Δείτε τα θέματα

Πρόσκληση 2ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε σε δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κω, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα Κω, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 02η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022) και τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του N. 5056/23 (ΦΕΚ 163 Α/6-10-2023) και τις υπ’ αριθ. 1237/94548/6-11-2023 και 1328/110575/23-12-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για τη Ματαίωση της δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Δικαίου (A.M. 40/2020)» και α/α συστήματος
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Οδού στον Αμπάβρη (Α.Μ.: 05/2018).
 3. Λήψη απόφασης για μετάθεση συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης των υλικών για την «Προμήθεια Θόλου για τη Στέγαση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Ηρακλειδών» (Α.Π. 12/2023).
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου:            «Κατασκευή Τεχνικών Έργων στο Πλατάνι και στον Χείμαρρο Μεσσαριάς» με (Α.Μ.: 34/2019).
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 681/11-01-2024 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Προσφορών Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Οργάνωση και Λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου στο Κτιριακό   Συγκρότημα «ΧΑΝΙ» στην Πόλη της ΚΩ».
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 1130/17-01-2024 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Τάπητα (Τύπου Ταρτάν) στο Νέο Στάδιο ΑΝΤΑΓΟΡΑ» στην Πόλη της ΚΩ».
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 1609/24-01-2024 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια Τροφίμων Νομικών Προσώπων Δήμου Κω, Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Βρεφονηπιακών Σταθμών (Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.) & Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας, Αστικής Συγκοινωνίας (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ)».
 8. Λήψη απόφασης για τις απόψεις της Επιτροπής Ανοικτών Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2104/18-12-2023 προδικαστικής προσφυγής στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. της εταιρείας «MIETSEL ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & της υπ’ αριθμ. 2041/19-12-2023 προδικαστικής προσφυγής στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. της εταιρείας «Χ.Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Κω κ. Νικηταρά Θεοδοσίου στην Αθήνα από 29 έως 31 Ιανουαρίου 2024 όπου θα παραστεί την Τρίτη 30/01/2024 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΚΤΥΠ σε προγραμματισμένη συνάντηση προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Α) Προετοιμασία για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Δικαστικού  

     Μεγάρου.

Β) Η ωρίμανση των διαδικασιών για το νέο νοσοκομείο.

Γ) Ευρύτερη συζήτηση για την σχολική στέγη.

 1. Λήψη απόφασης για την Αποδοχή Επιχορηγήσεων ΠΝΠ 161/22-08-2020.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Κασσιώτη Γεωργία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε.

 1.  Χατζηθωμά-Κυπραίου Αικατερίνη
 2. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης
 3. Δουδούς Σοφοκλής
 4. Βλάχου Σεβαστή

5. Κοκαλάκης Γεώργιος

6. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη

 

 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε.

 1. Γιαννούλη Διονυσία,
 2. Κανταρζή Σταματία
 3. Βουκελάτου-Χριστοδουλίδη Σταμάτα (Ματίνα) Ελένη
 4. Καμπουράκης Σταμάτιος
 5. Πη Βασιλεία
 6. Καματερός Ιωάννης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Δήμαρχο, κο Νικηταρά Θεοδόσιο
 2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου , κα Τελλή-Τσιμισίρη Διονυσία
 3. Γενική Γραμματέα Δήμου Κω, κα Κρητικού Μαρία
 4. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 5. Προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 6. Προϊσταμένη Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 7. Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 8. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
 9. Γραφείο Νομικών Υποθέσεων  
 10. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

- κο Σιφάκη Ηλία

- κα Μακρή Κική

 1. Γραφείο Πρωτοκόλλου –Διεκπεραίωσης – Αρχείου  

 

 

 

ADVERTORIALS