Οι προτάσεις της Κοινότητας Ασφενδιού για το Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Κω, για το 2024

Οι προτάσεις της Κοινότητας Ασφενδιού για το Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Κω, για το 2024

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου του 2023 το Συμβούλιο της Κοινότητας Ασφενδιού με θέμα τα Προτεινόμενα έργα και τις δράσεις της Κοινότητας για την ένταξή τους στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2024 του Δήμου Κω.

Τα προτεινόμενα έργα και οι δράσεις για το έτος 2024 είναι τα εξής:

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-08 081215.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-08 081239.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-08 081250.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-08 081258.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-08 081304.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-08 081311.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-08 081314.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-08 081318.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-08 081327.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-08 081334.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-12-08 081338.png

ADVERTORIALS