Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ - Αυτή θα είναι η διάρκεια μίσθωσης του ακινήτου

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ - Αυτή θα είναι η διάρκεια μίσθωσης του ακινήτου

Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω. Ανάμεσα στα θέματα ήταν και η Κατακύρωση της απευθείας μίσθωσης ακινήτου της εταιρείας «TUI HELLAS Ταξιδιωτική Τουριστική & Αεροπορική Μονοπρόσωπη Α.Ε. για τη στέγαση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κω (ΕΕΕΕΚ)».

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Κω αποφάσισε:

Α) Την κατακύρωση της απευθείας μίσθωσης ακινήτου της εταιρείας «TUI HELLAS Ταξιδιωτική Τουριστική & Αεροπορική Μονοπρόσωπη Α.Ε. για τη στέγαση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κω (ΕΕΕΕΚ)».


Β) Το μηνιαίο μίσθωμα που προσέφερε η εταιρεία «TUI HELLAS Ταξιδιωτική Τουριστική & Αεροπορική Μονοπρόσωπη Α.Ε. ανέρχεται στο τελικό ποσό των (3.500€ ανά/μήνα).


Γ) Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα έξι (6) χρόνια με δυνατότητα παράτασης και αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου, από αυτή την ημερομηνία αρχίζει και η καταβολή του μισθώματος.

ADVERTORIALS