Κ. Καϊσερλης προς την Πρόεδρο του Δ.Σ.: ''Να αναβάλετε τη σύγκλιση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης''

Κ. Καϊσερλης προς την Πρόεδρο του Δ.Σ.: ''Να αναβάλετε τη σύγκλιση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης''

Η επιστολή του Κώστα Καϊσερλη προς την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, με αφορμή την επίδοση - κοινοποίηση της 2ης πρόσκλησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κω.


Αγαπητή κ  Πρόεδρε,

Καλείτε τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης για να γνωμοδοτήσουν επί των προτάσεων της δημοτικής αρχής για τα σχέδια του προϋπολογισμού και των έργων του Δήμου του 2024.

Τα μέλη της Επιτροπής διαβούλευσης στην ουσία είναι οι εκπρόσωποι του συνόλου σχεδόν των φορέων και των παραγωγικών τάξεων του νησιού μας.  Στην πράξη λοιπόν και ουσιαστικά καλείτε σχεδόν ολόκληρη την Κω να γνωμοδοτήσει για εκατοντάδες πλασματικές σελίδες του προϋπολογισμού και των έργων του 2024 εκ των οποίων ελάχιστα πραγματοποιούνται όταν στην κοινωνία μας είναι άγνωστος ο στόχος της προοπτικής του Δήμου για την προσεχή πενταετία που ξεκινά από την πρώτη Ιανουαρίου και άγνωστες οι πραγματικές δυνατότητες του Δήμου μας.

Θεωρώ σκόπιμο, σας προτείνω και σας παρακαλώ να αναβάλετε την σύγκλιση της Επιτροπής και να την προετοιμάσετε καταλλήλως  με σκοπό την ουσιαστική παρουσία τους και την βοήθεια τους στην πορεία του Δήμου μας.

Για τον σκοπό αυτό σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε ως προεδρεύουσα της Επιτροπής να προετοιμάστε την συνεδρίαση με τα εξής απαραίτητα για την έκφραση της γνώμης εμού και των υπολοίπων συναδέλφων θέματα.

α) Αναπτυξιακό σχέδιο του Δήμου και των οργανισμών του για την πενταετία 2024-2028 .

β) Ετήσιες οικονομικές δυνατότητες του Δήμου και των οργανισμών του πλην των λειτουργικών δαπανών για δράσεις και έργα.

γ) Ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου και των οργανισμών του ως και τις οικονομικές υποχρεώσεις του σε συνεχιζόμενα έργα και δράσεις.

δ. Την ανενεργή ακίνητη περιουσία του Δήμου και των οργανισμών του προς αξιοποίηση.

Κυρία πρόεδρε. Πιστεύω στην εντιμότητα σας και είμαι βέβαιος για την αγάπη σας στο νησί και τους συμπατριώτες μας.  Μας αξίζει να κάνουμε μια νέα αρχή, όλοι μας.

Φιλικά Κ. Καϊσερλης π. Δήμαρχος Κω.

ADVERTORIALS