Υπεγράφη η σύμβαση για την Επέκταση του Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης καταναλώσεων, κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας και ποιότητας στη Δ.Ε. Δικαίου

Υπεγράφη η σύμβαση για την Επέκταση του Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης καταναλώσεων, κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας και ποιότητας στη Δ.Ε. Δικαίου

Υπεγράφη σήμερα Τρίτη 21 Νοεμβρίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Κω, η σύμβαση υλοποίησης ενός σημαντικού έργου της ΔΕΥΑΚ στη Δημοτική Ενότητα Δικαίου που αφορά στην «Επέκταση Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης καταναλώσεων, κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας και ποιότητας στη Δ.Ε. Δικαίου».

 Προϋπολογισμός έργου 2.457.501 ευρώ με ΦΠΑ (χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας)

 
Η δήλωση του προέδρου της ΔΕΥΑΚ Κωνσταντίνου Ζαχαρού:
Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή προϋποθέτει έξυπνες λύσεις και στον τομέα διαχείρισης του νερού . Έργα όπως αυτό έχουν στόχο την αναβάθμιση τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά του προσφερόμενου ύδατος προς τους πολίτες μέσα από την ορθολογική χρήση του, που είναι και ο βασικός στόχος της ΔΕΥΑ ΚΩ. 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΑ:

• Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα (4.249) τηλεμετρικών σταθμών μέτρησης κατανάλωσης (Τ.Σ.Μ.Κ.) και επικοινωνιακού δικτύου
μεταφοράς δεδομένων,
• Προμήθεια και εγκατάσταση εννέα (9) τοπικών σταθμών ελέγχου παροχής και πίεσης(Τ.Σ.Ε.Π.Π.),
• Προμήθεια και εγκατάσταση δέκα (10) τοπικών σταθμών μέτρησης πίεσης (Τ.Σ.Μ.Π.),
• Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) τοπικών σταθμών μέτρησης ποιότητας και πίεσης (Τ.Σ.Μ.Π.Π.),
• Προμήθεια και εγκατάσταση πενήντα οκτώ (58) τοπικών σταθμών διακοπής (Τ.Σ.Δ.),
• Προμήθεια φορητών σταθμών ελέγχου (Φ.Σ.Ε.),
• Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικών και παροχή υπηρεσιών για την επέκταση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.)
• Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,
• Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και
• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας και τεκμηρίωση του συνολικού συστήματος.


Η προμήθεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τον έλεγχο λειτουργικότητας, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των εργασιών, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο των εργασιών, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, την δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος.


Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (12 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, τη τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).

Το 50% της υλοποίησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2024 και το 100% μέχρι 31-12-2025.

 
 

IMG-4a065bf49e00a2ac1d48afad12ef3be7-V.jpg

IMG-eb81bf3f6a5e58f192312f6161e59fd7-V.jpg

IMG-b77b39bea57eeb5966cebf8057bcda3d-V.jpg