Θα γίνει επαναπροκήρυξη από τον Δήμο Κω, για την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) ανταποδοτικού χαρακτήρα

Θα γίνει επαναπροκήρυξη από τον Δήμο Κω, για την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) ανταποδοτικού χαρακτήρα

Την επαναπροκήρυξη για πρόσληψη συνολικά εννιά (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) οκτάμηνης απασχόλησης ανταποδοτικού χαρακτήρα,αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Κω.

Οι θέσεις:
7 θέσεις ΔΕ Οδηγών,
1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ομάδας Α' ειδικότητας 4) και
1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ομάδας Α' ειδικότητας 1).

Η πρόσληψή τους θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 (Α’ 6) και εξαιρείται από την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα επαναπροκηρυχθούν οι θέσεις.

ADVERTORIALS