Στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ο Αντώνης Γιαννικουρής

Στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ο Αντώνης Γιαννικουρής
Στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ο Αντώνης Γιαννικουρής
Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, εκλέχθηκε ο τ. Πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου Αντώνης Γιαννικουρής, με πρόταση του Ελληνικού Δημοσίου, ως μέτοχος πλειοψηφίας στην Γενική  Συνέλευση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Η ΕΥΔΑΠ είναι υπεύθυνη κυρίως για την μείζονα περιοχή της Αττικής. Πλην όμως, έχει τη δυνατότητα να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών της και εκτός περιοχής αρμοδιότητάς της, μέσω θυγατρικών Εταιριών και μέσω σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με τους ΟΤΑ.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΥΔΑΠ, βασισμένες στα κριτήρια ESG, δίνουν έμφαση στην αειφόρο διαχείριση του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα σε στοχευμένες ενέργειες για την αποδοτικότητα της λειτουργίας, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την υποστήριξη της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.


Αντώνης Γιαννικουρής: …«Είναι μεγάλη τιμή και τεράστια η ευθύνη, η συμμετοχή μου στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, της μεγαλύτερης εταιρίας του Ελληνικού Δημοσίου. Πιστεύω πως η εμπειρία που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια στις θέσεις που υπηρέτησα θα λειτουργήσει θετικά, ώστε μέσω στενής συνεργασίας και στοχοπροσήλωσης να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης περιόδου. Καλή θητεία σε όλους!»  


Το νέο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ

Το Ελληνικό Δημόσιο ως Μέτοχος της πλειοψηφίας, πρότεινε και εξέλεξε τα κάτωθι εννέα (9) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με τετραετή θητεία, λήγουσα την 6η.9.2027, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους:

Γεώργιος Στεργίου  Πρόεδρος Δ.Σ.
Χαράλαμπος Σαχίνης  Διευθύνων Σύμβουλος
Αντώνιος Γιαννικουρής  
Χρήστος Kαραπλής  
Ελένη - Μαρία Kαϋμενάκη  
Μαρίκα Λάμπρου  
Αναστασία Μαρτσέκη  
Μαρίνα Μαυρομάτη  
Ευθύμιος Σφήκας  
Χρήστος Μηστριώτης  
Παναγιώτης Σκουλαρίκης  
Εμμανουήλ Αγγελάκης  
Γεώργιος Αλεξανδράκης  
ADVERTORIALS