Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου - Δείτε τα θέματα

             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                              

       Σας προσκαλούμε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΩ την Τρίτη 19-09-2023 και ώρα 13.00 μ.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια ΖΩΣΗΣ τηρούμενων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση δημοπράτησης της μελέτης «Οριστική μελέτη για το έργο με τίτλο: «Ενίσχυση υδροδότησης Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας από Ταμιευτήρα ‘ΜΙΑ’».
 2. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ, ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ»
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»
 5. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ»
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ»
 7. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ»
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Τμήμα ΙΙ Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός)
 9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΕΜΕΤΗΣ»
 11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»
 12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»
 13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 25/2023 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για το έτος 2024»
 14. Έγκριση 7ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή στη θέση «ΣΦΑΓΕΙΑ» στην πόλη της Κω λόγω πολλαπλών διαρροών εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού της 21-07-2017»
 15. Έγκριση 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων πόλεως Κω με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις»
 16. Έγκριση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης Στάκκου Νικολάου του Σταματίου.
 17. Παράταση πρόσληψης ενός ατόμου έκτακτου προσωπικού μέσω του προγράμματος απασχόλησης 8.500 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
 18. Αναγνώριση προϋπηρεσίας προσληφθέντων μέσω του προγράμματος απασχόλησης 8.500 ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών.
 19. Ενημέρωση για την γνωμοδότηση της ΕΔΕΥΑ σχετικά με το επίδομα στρατευμένου τέκνου.
 20. Βεβαίωση οφειλών στην Δ.Ο.Υ. ΚΩ.

Εσωτ. Διανομή:     Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

     Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

   Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ               

 

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΩ                                                                          

                                                                              

                                                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

ADVERTORIALS