Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΩ την Τρίτη 22 Αυγούστου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΩ την Τρίτη 22 Αυγούστου - Δείτε τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

           

       Σας προσκαλούμε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΩ την  Τρίτη 22-08-2023 και ώρα 13.00 μ.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια ΖΩΣΗΣ τηρούμενων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης για την«Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης καταναλώσεων, κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας και ποιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω».
  2. Έγκριση δημοπράτησης για την «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης καταναλώσεων, κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας και ποιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω».
  3. Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
  4. Έγκριση 1ουπρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού                               (α.α. 202076) του έργου «Ενίσχυση εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από γεωτρήσεις  Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών».
  5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση τμήματος αποχετευτικού αγωγού Δ.Ε. Δικαίου μεταξύ των φρεατίων  Μ5.7 και Μ5.6».
  6. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης για την εκπροσώπηση στην υπόθεση με το κλητήριο θέσπισμα Α.Β.Μ.: Α2020/1307.

Εσωτ. Διανομή:     Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

     Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

    Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ    

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΩ                                                                            

                                                                               

                                                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ