ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΩ: Συμπαράσταση στους εργαζόμενους του νοσοκομείου Κω

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΩ: Συμπαράσταση στους εργαζόμενους του νοσοκομείου Κω