Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 9 Ιουνίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 9 Ιουνίου - Δείτε τα θέματα

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

           

       Σας προσκαλούμε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΩ την Παρασκευή 09-06-2023 και ώρα 13.00 μ.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια ΖΩΣΗΣ τηρούμενων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος»
 2. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών – περιφερειακών - ανταλλακτικών και λογισμικού»
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης -αναλώσιμων υλικών – φωτοτυπίες έτους 2023»
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την υπηρεσία «Αναλύσεις χημικών παραμέτρων πόσιμου νερού και λυμάτων»
 5. Έγκριση της υπ΄αριθ. 16/2023μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ» 
 6. Έγκριση της υπ΄αριθ. 18/2023μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου».
 7. Έγκριση δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για την «Ανόρυξη νέας γεώτρησης στη θέση Βουνάρι λόγω βλάβης στης υφιστάμενης»
 8. Λήψη απόφασης για επιλογή διορθωτικών ενεργειών για τα ευρήματα των τεχνικών αναφορών ελέγχου ποιότητας ΕΣΠΕΛ για το έργο: «Δίκτυα Αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου & Α’ φάσης Μαστιχαρίου»
 9. Έγκριση τροποποίησης της μελέτηςτου 3ου Α.Π.Ε. και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του υποέργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου & Α΄φάσης Μαστιχαρίου» της πράξης «Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω»
 10. Έγκριση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου «Δίκτυα Αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου & Α΄ φάσης Μαστιχαρίου» της πράξης «Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω»
 11. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή στη θέση «ΣΦΑΓΕΙΑ» στην πόλη της Κω λόγω πολλαπλών διαρροών εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού της 21-07-2017»
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανόρυξη δύο υδρογεωτρήσεων στην Δημοτική Ενότητα Κω»
 13. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού μέσω του προγράμματος απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67

Ετών

 1. Έγκριση απόφασης για οριστική διαγραφή ΦΙΧ αυτοκινήτων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.
 2. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων της ΔΕΥΑΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις σύνδεσης ύδρευσης ακινήτων
 3. Βεβαίωση οφειλών στην Δ.Ο.Υ. Κω

 

Εσωτ. Διανομή:      Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

      Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

                                              ΖΑΧΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ADVERTORIALS