Λιμεναρχείο Κω : Απαγόρευση αλιείας εντός λιμένων ν. Κω

Λιμεναρχείο Κω : Απαγόρευση αλιείας εντός λιμένων ν. Κω

«Απαγόρευση αλιείας εντός λιμένων ν.ΚΩ».

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 231 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Κω (ΦΕΚ 463Β/12-5-1978).

Με σκοπό:

α) Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των λιμένων αρμοδιότητας μας

β) Την ανάγκη λήψης μέτρων για την ορθή και ασφαλή κίνηση των σκαφών εντός και πέριξ του λιμένα

γ) Την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση των πεζών κατά την θερινή περίοδο

δ) Την ανάγκη λήψης μέτρων για λόγους ευταξίας και καθαριότητας των λιμένων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  1. Την απαγόρευση κάθε μορφής αλιείας από την στεριά και από πλοία-σκάφη, με οποιοδήποτε αλιευτικό

εργαλείο, εντός λιμένων περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Κω κατά τους μήνες Ιούνιο- Ιούλιο-

Αύγουστο- Σεπτέμβριο εκάστου έτους.

  1. Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΜΑΛΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

  1.  Λ
ADVERTORIALS