Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ την Τρίτη 4 Απριλίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ την Τρίτη 4 Απριλίου - Δείτε τα θέματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση  συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, η οποία για την αποφυγή της διάδοσης του covid -19 θα γίνει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 με ώρα έναρξης τις 10:00πμ και λήξης τις 12:00, σύμφωνα την εγκύκλιο 380 με ΑΠ: 39456/15.6.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Έγκριση των νέων πινάκων απορριφθέντων, κατάταξης και διορισθέντων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και λήψη απόφασης για τις σχετικές προσλήψεις.
  2. Έγκριση των πινάκων υποψηφίων, κατάταξης και διορισθέντων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, σύμφωνα με την ΣΟΧ 2/2023 Ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και λήψη απόφασης για τις σχετικές προσλήψεις.
  3. Έγκριση διαπιστωτικών πράξεων προσωπικού ΙΔΟΧ.

*Η συνεδρίαση συνίσταται κατεπείγουσα λόγω του περιορισμένου χρόνου για την λήψη των σχετικών αποφάσεων και περαιτέρω διαδικασιών.

 

 

ADVERTORIALS