Την Τρίτη η συνεδρίαση του Δ.Σ. Κω για τη έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Κω έτους 2020

Την Τρίτη η συνεδρίαση του Δ.Σ. Κω για τη έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Κω έτους 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε σε ειδική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, στην αίθουσα συνεδριάσεων του, στις 21 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Πρώτο) και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), με το παρακάτω μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη:

Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Κω έτους 2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ADVERTORIALS