Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η αρχιτεκτονική προμελέτη στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του Κάστρου Μπούρτζι στην Αγία Μαρίνα Λέρου

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού  η αρχιτεκτονική προμελέτη στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του Κάστρου Μπούρτζι στην Αγία Μαρίνα Λέρου

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού  η αρχιτεκτονική προμελέτη στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του Κάστρου Μπούρτζι στην Αγία Μαρίνα Λέρου

Ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η προμελέτη που αφορά το Μπούρτζι στην Αγία Μαρίνα Λέρου.

Ειδικότερα, στην  απόφαση  αναφέρει τα  τα εξής:

Αποφασίζουμε :

Την έγκριση της αρχιτεκτονικής προμελέτης στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του

Κάστρου Μπούρτζι στην Αγία Μαρίνα Λέρου, με τους εξής όρους:

  1. Να εκπονηθεί, στο πλαίσιο εκπόνησης της οριστικής μελέτης αποκατάστασης, εδαφοτεχνική μελέτη, η οποία θα πρέπει να επιλύσει όλα τα προβλήματα των καταρρεύσεων που αντιμετωπίζει το ανατολικό πρανές του βραχώδους εξάρματος.

Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής να εκτιμηθεί η κατάσταση και των δύο άλλων πρανών, βόρειου και δυτικού, για το κατά πόσο θα πρέπει να προταθούν και σε αυτά στερεωτικές εργασίες.

  1. Με βάση τη σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των αρχών του 20ου αι., αλλά και παλαιότερων, να εξεταστεί η δυνατότητα ανάκτησης του αναπτύγματος του ανατολικού περιβόλου του φρουρίου, έως το ύψος που μπορεί να τεκμηριωθεί από τις απεικονίσεις αρχείου.
  2. Μετά την ανασκαφική έρευνα στο εσωτερικό του φρουρίου να γίνει προσπάθεια τεκμηρίωσης της θέσης ή των θέσεων κλιμάκων ανόδου στη στάθμη του περιδρόμου. Εάν εντοπιστούν τέτοια στοιχεία, σε αυτές τις θέσεις να προταθεί η θέση της νέας κατασκευής κλιμακοστασίου ανόδου στη στάθμη του περιδρόμου, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του φρουρίου.
  3. Να προβλεφθεί η κατασκευή κιγκλιδωμάτων στα επικίνδυνα σημεία του αναπτύγματος του περιβόλου για την προστασία των επισκεπτών.

Ο κ. Δήμαρχος ευχαριστεί την Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη, τον κ. Σταμάτη Μπονάτσο Αρχαιολόγο του Υπουργείου Πολιτισμού, την κα Μαρία Μιχαηλίδου Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, τους Διευθυντές και τους υπαλλήλους του Δήμου μας καθώς επίσης και τους συνεργάτες του.

ADVERTORIALS